Przekonanie: konflikt jest darem

Jeśli uciekniemy od swojej złości,
Jeśli odwrócimy się plecami do gniewu,
Jeśli odmówimy lękowi jego wrodzonego prawa, żeby tu być,
Jeśli wykopiemy nasz ból na zimną, ciemną ulicę,
Jak kiedykolwiek się dowiemy
Czy nie było tam cennych darów zrobionych ze złota,
Wykutych w ogniu nas samych dawno temu?

Jeff Foster – Złoto

Czy wypierasz nieprzyjemne uczucia?
Czego się obawiasz?
Konfliktu?
Straty?
Wykluczenia?
Kolejne przekonanie na którym oparte jest NVC mówi, że konflikt w relacji jest szansą na poznanie siebie nawzajem, tego, co się lubi i czego się nie lubi, czyli osobistych granic.
Możesz zobaczyć konflikt jako naturalny stan towarzyszący zaspokajaniu potrzeb?
Uznać piękno różnorodności i związane z nim dylematy na poziomie sposobów docierania do potrzeb?
On pojawia się tam, gdzie spotykają się ludzie, którzy mają marzenia.
Dylematy wewnętrzne też są codziennością.

Praktyka

Zauważ jaki masz w sobie teraz dylemat.
Jest w paradygmacie „albo-albo”?
Może pojawia się wiele głosów reprezentujących różne rozwiązania?
Zapisz je.
Usłysz każdy głos. Zobacz o co się chce zatroszczyć każdy z nich, o jakie Twoje potrzeby chce zadbać?
Mediacje konfliktu zewnętrznego polegają dokładnie na tym samym – na dotarciu do potrzeb i znalezieniu rozwiązań w drodze konsensusu.
Jak się masz gdy sobie to uświadamiasz?
Jakie masz marzenia? Jakie niesiesz dylematy?