Jak towarzyszę?

Tak jak potrzebujesz

Łączę kilka podejść i nurtów terapeutycznych i oferuję różne formuły spotkań. Moja praca zasadza się na przekonaniu, że każdy człowiek ma niezbędne zasoby do samoregulacji i w empatycznej przestrzeni sam uzyskuje wgląd w obszary do uzdrawiania i leczy je. Trzymam dla Ciebie przestrzeń do odkrywania Twoich uczuć i potrzeb, przekonań, sytemu Twoich relacji zewnętrznych i wewnętrznych. Możesz uczestniczyć w warsztatach otwartych, regularnych cotygodniowych  spotkaniach grupy praktykującej NVC online via zoom, skorzystać ze spotkań dedykowanych Twojej firmie i treningów integracyjnych pogłębiających umiejętności, pojechać z rodziną na campy NVC w wakacje i ferie aby doświadczać wspólnoty wartości oraz spotykać się ze mną w sesjach indywidualnych. Wspieram także pary w procesie mediacji czyli usłyszeniu siebie i siebie nawzajem.

Dzielę się moją wiedzą i doświadczeniem świadomego życia, wspieram w integrowaniu świadomości siebie – swoich uczuć i potrzeb, przekonań oraz systemu wewnętrznych części. Kontaktuję z odpowiedzialnością za swoje życie, mechanizmami, które mogą nim kierować lub kreować w zależności od tego czy je sobie uświadamiasz.

Możesz doświadczyć z moim towarzyszeniem głębokiego kontaktu empatycznego, spotkań ze swoim systemem wewnętrznej rodziny, transformacji poczucia winy, gniewu oraz przekonań. Proces powracania do uzdrawiającego kontaktu ze sobą i z drugim człowiekiem może być fascynującą podróżą a kreowanie i pielęgnowanie autentycznych, pełnych miłości relacji z dziećmi, partnerem oraz wzbogacających relacji zawodowych, karmiący i pełen spokoju i radości.

Uczę jak uczyć NVC. Mogę Cię też wesprzeć w Twoim procesie certyfikacji CNVC. Dzielę się moją wiedzą i doświadczeniem związaną „dobrym rozstaniem” i samodzielnym byciem z dzieckiem oraz jego funkcjonowaniem w sytuacji rozstania rodziców. W wielu sferach i rolach odnajdujemy się dzień po dniu 🙂 czasem sprawia nam to radość i świętujemy a czasem przychodzi smutek i opłakujemy. Chcesz więcej radości w Twoim życiu? Więcej sensu i spełnienia? Jasności i harmonii? Mogę pokazać Ci jak będziesz to osiągać. To nie oznacza, że będzie mniej smutku – to oznacza, że będzie on świadomie przez Ciebie przeżywany i że zobaczysz o czym Cię informuje. To nie jest o byciu szczęśliwym – to jest o powrocie do życia. 

Jak towarzyszę?

W praktyce

Sesje indywidualne

Są dla Ciebie a więc ich formułę dostosowujemy do Twoich potrzeb. Przekonanie, że każdy człowiek ma niezbędne zasoby do samoregulacji i sam uzyskuje wgląd w obszary do uzdrawiania i leczy je, pozwala mi trzymać dla Ciebie przestrzeń.

Wyjazdy z Empatią – Rodzinne Wakacje i Ferie NVC

Zapraszamy Cię na wspólne wyjazdy w cudowne miejsca, w ideach Nonviolent Communication - NVC (Porozumienie Bez Przemocy - PBP), Rodzicielstwa Bliskości, Internal Family Systems i innych podejść wspierających świadome, wzbogacające życie, relacje...

Grupa Praktykująca NVC via zoom

Cykl spotkań służących poznawaniu i praktykowaniu porozumienia w idei Nonviolent Communication (Porozumienie Bez Przemocy) Marshalla B.Rosenberga.

Przekonania – wyjazdowe warsztaty NVC

Te warsztaty to podróż do źródła przekonań, spotkanie z tymi, które Cię "niosą" w życiu i z tymi, których koszty są niewspółmierne do korzyści z wiary w nie czyli tymi, które może już dzisiaj Cię nie wspierają.

Chcesz więcej radości w Twoim życiu?
Więcej sensu i spełnienia? Jasności i harmonii?
Mogę pokazać Ci jak będziesz to osiągać.