Kim jestem?

Asia Nowicka

Jestem. W różnych rolach dzielę się tym, co dla mnie ważne, czego doświadczam i czego się uczę, aby wzbogacać życie. Jako trenerka, mediatorka, coach towarzyszę ludziom, trzymam przestrzeń, wspieram w pielęgnowaniu autentycznych, pełnych miłości relacji ze sobą i z drugim Człowiekiem. Inicjuję przestrzeń wspólnoty i porozumienia. W uważnej obecności jestem świadkiem cudu wrażliwości, odwagi i połączenia…

Jak towarzyszę?

Tak jak potrzebujesz

Łączę kilka podejść i nurtów terapeutycznych i oferuję różne formuły spotkań. Moja praca zasadza się na przekonaniu, że każdy człowiek ma niezbędne zasoby do samoregulacji i w empatycznej przestrzeni sam uzyskuje wgląd w obszary do uzdrawiania i leczy je. Trzymam dla Ciebie przestrzeń do odkrywania Twoich uczuć i potrzeb, przekonań, sytemu Twoich relacji zewnętrznych i wewnętrznych…

Jak towarzyszę?

W praktyce

Sesje indywidualne

Są dla Ciebie a więc ich formułę dostosowujemy do Twoich potrzeb. Przekonanie, że każdy człowiek ma niezbędne zasoby do samoregulacji i sam uzyskuje wgląd w obszary do uzdrawiania i leczy je, pozwala mi trzymać dla Ciebie przestrzeń.

Wyjazdy z Empatią – Rodzinne Wakacje i Ferie NVC

Zapraszamy Cię na wspólne wyjazdy w cudowne miejsca, w ideach Nonviolent Communication - NVC (Porozumienie Bez Przemocy - PBP), Rodzicielstwa Bliskości, Internal Family Systems i innych podejść wspierających świadome, wzbogacające życie, relacje...

Grupa Praktykująca NVC via Zoom

Cykl spotkań służących poznawaniu i praktykowaniu porozumienia w idei Nonviolent Communication (Porozumienie Bez Przemocy) Marshalla B.Rosenberga.

Przekonania – wyjazdowe warsztaty NVC

Te warsztaty to podróż do źródła przekonań, spotkanie z tymi, które Cię "niosą" w życiu i z tymi, których koszty są niewspółmierne do korzyści z wiary w nie czyli tymi, które może już dzisiaj Cię nie wspierają.

Poza konceptem dobra i zła jest przestrzeń
– Przestrzeń Porozumienia –
tam prawdziwie się spotykamy.

Lato z empatią

Lato z Empatią to był mój pierwszy kontakt z NVC. Kompletnie nie wiedziałam czego się spodziewać, miałam dużo obaw, lęków. Po pierwszej sesji warsztatów większość tych potworów uleciało, dając miejsce poczuciu wsparcia, wspólnoty. Cały tydzień minął w rodzinnej atmosferze, niesamowicie produktywnie, a co najważniejsze- Owoce tego Campa zostały ze mną. Camp z Asią stał się dla mnie zapalnikiem rozwoju osobistego, dał Nadzieję i praktyczne narzędzia do wzbogacenia życia swojego i innych. Po pół roku tęsknię za tamtym klimatem i dlatego wracam. Do zobaczenia na Zimie <3

KATARZYNA ZIĘBA

Lato z empatią

Byłam na nadmorskim Campie u Joasi z moimi dwoma Synkami. To były wakacje, które wybrzmiewały się w nas przez długi czas. Do dziś zdarza mi się przypomnieć słowo, wydarzenie, spojrzenie które wtedy ukoiło, dało bezpieczeństwo albo wsparcie. Asia buduje atmosferę wspólnoty, jest gościnna i elastyczna. Pomogła mi zobaczyć mocne strony mojego macierzyństwa. Podąża za procesem, więc to także od nas zależało co się zdarzało. W praktyczny sposób zauważała nasze potrzeby i uwzględniała je. To było karmiące doświadczenie szacunku, przynależności i ciekawości życia.

MAŁGOSIA WĄS

Grupa Praktykująca NVC via zoom

W pracy z Asią czuję się wysłuchana i przyjęta ze wszystkimi swoimi wątpliwościami, wyzwaniami i odkryciami. Asia z uważnością towarzyszy mi w lepszym poznaniu siebie, odkryciu rzeczy, które są dla mnie ważne. Z uwagą i otwartością zadaje inspirujące pytania, proponuje ćwiczenia. Praca z nią pozwala mi odkryć swoją moc a jednocześnie, gdy tego potrzebuję, otrzymać wsparcie. Dużo radości daje mi to, że przeżywanie głębokich dla mnie procesów, jak odkrywanie i transformacja swoich przekonań, dzieje się w partnerskiej, swobodnej atmosferze. Dzięki pracy z Asią teraz na co dzień czuję w sobie więcej otwartości i ciekawości w relacji z innymi i samą sobą.

CELINA SZUMKOWSKA

Przekonania – wyjazdowe warsztaty NVC

Dzięki doświadczeniu pełnej obecności Asi i stworzonej przez nią przestrzeni empatii, poczułam się bardzo bezpiecznie i odnalazłam w sobie zasoby do eksploracji mojego przekonania i dotarcia do jego źródła. Mogę powiedzieć, że ta podróż trwa nadal. Nie ma końca, a jej celem jest pogłębianie świadomości każdego dnia, jaki wpływ na moje życie ma moje przekonanie, z którym przyszłam na warsztaty. Czuję moc wdzięczności dla Asi , która stała się dla mnie wsparciem w tej codziennej podróży. Polecam każdemu, kto chce pogłębić świadomość i działać bardziej z miejsca wyboru.

RENIA BIELAŃSKA

Przekonania – wyjazdowe warsztaty NVC

Polecam współpracę z Asha Nowicka, tę warsztatową i 1:1. Asia oprócz tego, że jest certyfikowaną trenerką NVC i IFS w swojej pracy używa metod coachnigowych i dzięki tej wyjątkowej kombinacji zdolności Asi doświadczyłam empatii, ale także szybkiego i pogłębiającego dojścia do własnych potrzeb i przekonań. Asia pracuje procesowo, na tym, co tu i teraz, używa metafor i towarzyszy od początku do końca zmiany, jaka zachodzi w osobie. Po warsztatach z Asią wychodzę z poczuciem spełnienia, odkrycia i jakości.

MAGDALENA KĘPIŃSKA-JASNY

Chcesz więcej radości w Twoim życiu?
Więcej sensu i spełnienia? Jasności i harmonii?
Mogę pokazać Ci jak będziesz to osiągać.