Moje dziecko patrzy w niebo…

Moje dziecko patrzy w niebo i dzisiaj już inne ma z tym połączone uczucia.

Wcześniej przez długi czas patrzenie w niebo było nacechowane niebytem…

Później z biegiem lat smutkiem i samotnością

tęsknotą

obawą, że nie ma dla mnie nikogo

że jestem tu totalnie sama

a skoro tak

to życie nie ma sensu….