Nasze życie oparte jest na relacjach

Moim mottem jest: Nasze życie oparte jest na relacjach

Mogę towarzyszyć Ci w najważniejszym projekcie życia – relacji ze sobą https://asianowicka.com/

Bo znam to, bo mam doświadczenie całożyciowego procesu przechodzenia z jednej skrajności w drugą i krok po kroku z coraz łatwiejszym kontaktem ze świadomością
w dezintegracji i ponownej integracji
w kierunku równowagi
z refleksją, wglądem i reminiscencją.

Wiele (dziesiątki) lat się tego uczyłam różnymi sposobami, podejściami, doświadczeniami, nurtami i nadal się uczę
nigdy nie przestanę.

Jednocześnie widzę jak działa dla mnie podejście NVC i IFS takiej synergii potrzebowałam, na taką synergię czekałam i dzięki tej synergii po raz pierwszy prawdziwie i w pełni się ze sobą spotkałam
i teraz spotykam 🙂

Relacje z innymi są pokłosiem choć od relacji z opiekunami zaczyna się nasze życie i jednocześnie na to jak one przez dorosłych będą tworzone, kształtowane i pielęgnowane jako dzieci nie mamy wpływu….

Na co mamy wpływ?

Co dzisiaj, tu i teraz możemy?

„Nigdy nie jest za późno na szczęśliwe dzieciństwo”

Możesz zaryzykować spotkanie ze sobą z towarzyszeniem innych i zobaczyć co Ci to przyniesie.