Otwartość na dialog

Czym dla Ciebie jest otwartość na dialog?
Widzisz różnicę między otwartością na dialog i fizyczną rozmową?
Uznajesz własne ograniczenia?

Kluczem jest usłyszenie rozmówcy szczególnie wtedy, gdy jego zdanie jest odmienne od naszego, gotowość na zmianę swojego zdania, trzymanie potrzeb wszystkich a więc szukanie rozwiązania korzystnego dla wszystkich, nawet jeśli innym zależy wyłącznie na własnym interesie.

Nawet jeśli przejawiam mocne przywiązanie do konkretnego rezultatu, chcę zachować otwartość na zmianę pod wpływem dialogu. Jeśli zaczynam bronić własnego stanowiska czy też przekonywać kogoś do zmiany zdania, chcę poszukać wsparcia, które pozwoli mi uwolnić się od mojego przywiązania, dostrzec potrzeby własne i innych i skupić się na pomocnych strategiach, które wyłonią się z dostrzeżenia tych potrzeb.
Miki Kashtan