Konflikt

Konflikt
Czym jest dla Ciebie?
Unikasz? Eskalujesz? Szukasz strategii? Rozwiązujesz? Bagatelizujesz? Wyolbrzymiasz? Truchlejesz na samą myśl?
Jakie masz przekonania na temat konfliktu?

Lubię widzieć konflikt jako spotkanie marzeń. Tam gdzie spotyka się dwoje ludzi mających marzenia jest szansa na zaistnienie konfliktu. Dla mnie nie jest warunkiem koniecznym spotkanie dwojga ludzi – wystarczę ja sama z moimi częściami w konflikcie
Doświadczam bycia w konflikcie i w kontakcie jednocześnie.

Kiedy jestem widziana i przyjęta z moimi strategiami na zaspokajanie potrzeb i jednocześnie ktoś ma inne pomysły na zaspokojenie swoich i ja też go z tym widzę i przyjmuję.

Konflikty zobaczone jako początek dialogu nie można „odzobaczyć” mają moc pogłębiania relacji, poznawania siebie, otwierania serc i po prostu są życiem w pełni.
Widzisz?

Nawet jeśli napotykam wiele przeszkód w połączeniu się z drugim człowiekiem, chcę wyrobić w sobie gotowość do rozwiązywania trudnych kwestii między nami przy wsparciu innych. Jeśli zaczynam rezygnować z relacji z kimś, chcę poszukać wsparcia, które pozwoli mi przypomnieć sobie o magii dialogu i zawierzyć siebie w procesie uzdrawiania i pojednania mającego na celu odbudowanie więzi.
Miki Kashtan