Możesz poprosić…

Wszystkie kontemplowane postanowienia bez codziennej praktyki pozostaną przeczytanym tekstem, mniej lub bardziej zapadającym w pamięć.

Możesz pozostać w trudności w sięganiu po wsparcie, w realizacji postanowień o życiu bez przemocy, związanej z przekonaniem, że każdy jest potrzebujący wsparcia, więc do kogo się zwracać?

Możesz też wybrać prosić z otwartością na odmowę, uznać swoją współzależność i potrzeby przynależności i miłości. Odważać się i ryzykować swoją ważność.

Wybierasz ryzykować? Poprosisz?

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz poprosić mnie i dostać wsparcie.

Nie chcę umrzeć nie przeżywszy swojego życia.
Nie chcę żyć w lęku przed upadkiem czy przed ogniem.
Wybieram zatrzymywanie się w moich dniach
by pozwolić życiu mnie otworzyć
sprawić bym bał się mniej a bardziej był dostępny
by moje serce rozluźniało się
aż stanie się skrzydłem, latarnią, obietnicą.
Wybieram zaryzykowanie mojej ważności.
Wybieram żyć tak by to co przychodzi do mnie jako ziarno, zmieniło się w kwiat a to co przychodzi jako kwiat stało się owocem.
Dawna Markova