Zauważanie uczuć

Kiedy pojawia się lęk, ból, zmieszanie czy smutek, nie rozpaczaj, ani nie wyciągaj pochopnych wniosków na swój temat. Bądź zaszczycony, że ci opacznie rozumiani goście, a jednocześnie starożytni i nieprzemijający, znużeni życiową samotną podróżą, znaleźli wreszcie w tobie swój dom. Są dziećmi świadomości, twoim ukochanym potomstwem i zasługują na najgłębszy szacunek oraz życzliwość. Zaoferuj im głęboki odpoczynek i pozwól im ogrzać stopy przy twoim ogniu…

Jeff Foster – Dzieci

Jaką świętą pracę wykonują uczucia dla Ciebie?
Witasz je jak gości przynoszących wieści?
Odróżniasz je od myśli i interpretacji?
Widzisz, że są twoje, należą do Ciebie, że są dziećmi twoich potrzeb?

Praktyka

Zauważenie uczuć jako odrębnych od myśli wspiera umiejętność rozróżniania „krajobrazu” zewnętrznego od wewnętrznego. Jakkolwiek może wydawać się oczywista, może taka nie być. To kolejny obszar rozwoju u podstaw, którego leży branie odpowiedzialności za swoje życie, w tym swoje uczucia, które są informacją o potrzebach. To praktyka wolności – doświadczanie w pełni uczuć i świadome ich przeżywanie, w miejsce zalewania się uczuciami, czy ich wypierania. Korzystanie z umiejętności rozróżniania uczuć od myśli pozwala identyfikować potrzeby i tym samym zaspokajać te, o które w tym momencie chodzi. Koncentrowanie się na swoim stanie wewnętrznym i świadomość tego, że jest on reakcją na bodziec, lecz bodziec nie jest jego przyczyną, daje wraz z odpowiedzialnością tę wolność.

Co teraz ma wpływ na Twoje uczucia? Co jest ich przyczyną?
Zauważ uczucie, które się pojawiło teraz. Może są tam też myśli i wyobrażenia? Oddziel je. Poczuj o jakiej niezaspokojonej lub zaspokojonej potrzebie uczucia cię informują?

By Miki Kashtan