Założenie niewinności

Jak się masz z założeniem niewinności innych?
Czystości motywów, intencji?
Co się dzieje kiedy wybory, działania i słowa innych Ci nie odpowiadają?

Założenie, że wszystkie działania są próbą zaspokojenia potrzeb ma w sobie wbudowane założenie niewinności i zintegrowanie tego elementu świadomości jest wyzwaniem i nieustannym procesem rozróżniania interpretacji od obserwacji, uczuć od myśli zmieszanych z uczuciami, potrzeb i strategii, próśb i żądań i odpowiedzialności osobistej.

Zakładanie czyjejś niewinności wymaga nie tylko wyobrażenia sobie, że za każdym działaniem stoją potrzeby a także jakie to mogą być potrzeby a więc to praktyka radykalnego współczucia. Jest podejmowaniem wysiłku uznania i przyjęcia wyborów drugiego człowieka, które trudno jest nam pojąć w procesie poszukiwania potrzeb,odnajdywania i uznania człowieczeństwa.

Jednocześnie nie jest to tożsame ze zgodą na działania, które są nieakceptowalne/krzywdzące. Nie stoi w sprzeczności z powstrzymywaniem działań, które uważamy za szkodliwe.

Postrzeganie działania jako wyrazu potrzeb wspiera połączenie na poziomie serca i widzenie człowieczeństwa i jednocześnie powstrzymywanie krzywdzących strategii na zaspokajanie potrzeb z otwartym sercem – interweniowania z miłością.

Nawet jeśli działania czy słowa innych ludzi nie mają dla mnie sensu lub mnie przerażają, chcę zakładać, że stoi za nimi intencja spełnienia potrzeb. Jeśli zaczynam przypisywać innym ukryte motywy albo analizować ich postępowanie z zewnętrznej perspektywy, chcę poszukać wsparcia, które pozwoli mi utwierdzić się w jasnym przekonaniu, że każde ludzkie działanie jest próbą zaspokojenia potrzeb nieróżniących się niczym od moich.
Miki Kashtan