Przekonanie: każde „nie” dla jakiejś strategii, jest jakimś „tak”…

…dla potrzeb drugiego człowieka i jego preferowanych strategii na ich zaspokajanie.

Im częściej interpretujemy „nie” jako odrzucenie lub przyczynę naszego nieszczęścia, tym częściej nasze prośby będą słyszane jako żądania.

Marshall B. Rosenberg

Jak rozumiesz to połączenie? Z jakiego powodu tak może się dziać?
Jednym z przekonań na którym oparte jest NVC jest, że „nie” jest tak samo mile widziane jak „tak” ponieważ jest wyrazem dbałości o siebie i swoje potrzeby. Odmowa nie oznacza końca, a zaczyna dialog. Dzięki temu, że ktoś mówi “nie” prośbie, możemy zobaczyć, jakie jego ważne potrzeby się pod tym kryją. Gdy ktoś mówi “nie”, kiedy o coś prosimy, mówi “tak” swoim ważnym potrzebom. Dostrzeganie odmawiania jako dbania o swoje potrzeby jest istotną zmianą sposobu patrzenia na rzeczywistość, wspierającą w drodze do porozumienia.

Możesz przyjąć, że odmowa jest wyborem innej strategii na zaspokojenie potrzeb?
Jak to jest gdy Ty odmawiasz?
Jak to jest gdy ktoś odmawia Twojej strategii?
Widzisz różnicę w przyjmowaniu „nie” jako negacji osoby i jej potrzeb i przyjmowaniu „nie” jako kwestionowanie proponowanego sposobu na zaspokojenie potrzeby?
Coś się zmienia?