Autentyczność i bezbronność

Zaproszenie do ujawniania prawdy, wyrażania się w pełni, przekraczania strachu i wstydu. Zaproszenie do zaufania sobie i swojej mądrości, zaakceptowania siebie i do odwagi.

Zaproszenie aby przyswoić sobie troskę o osobę z którą dzielimy się prawdą. To wyzwanie rezygnacji z chronienia siebie a więc stawania w swojej bezbronności. Może to przynieść utratę przynależności i akceptacji chociaż nie stoją w sprzeczności z autentycznym wyrażaniem siebie z poziomu serca.

Wierzysz, że każdą prawdę można wyrazić z troską jeśli płynie z głębi nas?
Wierzysz, że potrafisz przetrwać emocjonalnie wszystko co możesz dostać w odpowiedzi?
Wybierasz zgłębiać obawy wywołujące lęk przed odsłonięciem się w życiu?
Wybierasz naukę godzenia się na dyskomfort aby nawiązać lepszą relację z samym sobą?
Wybierasz znajdowanie sposobów na przedefiniowanie bezbronności w siłę?
Wybierasz odkrywanie wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa?
Zapewnisz sobie wsparcie podczas rozwijania swojej autentyczności i stawaniu w swojej prawdzie i bezbronności?

Nawet kiedy się boję i brak mi poczucia pewności, chcę dzielić się z innymi prawdą, która we mnie żyje, zachowując jednocześnie troskę i współczucie dla innych i siebie. Jeśli zacznę ukrywać się lub chronić, chcę poszukać wsparcia, które pozwoli mi przyjąć okazję do rozwoju mojego poczucia własnego istnienia i przekroczenia wstydu.
Miki Kashtan