Kreowanie życia

Odkąd szczęście po raz pierwszy usłyszało twoje imię, biega po ulicach, próbując Cię odnaleźć…
Hafiz

Może nie potrzebujesz szukać szczęścia?
Może nie potrzebujesz na szczęście czekać?
Może potrzebujesz pozwolić siebie odnaleźć? Wyjść naprzeciw? Otworzyć ramiona? Przyjąć do serca? Zobaczyć, poczuć, doświadczyć w procesie kreacji…

Jest wiele sposobów, narzędzi, nurtów, ścieżek kreowania swojego życia – wpływania na jego jakość, kontaktowania się ze świadomością sensu i celu naszego pobytu „tutaj”.

Jednym z nich jest idea Nonviolent CommunicationPorozumienie Bez Przemocy. Świadomość leżąca u podstaw tego procesu, który jest jednocześnie praktyką, jest znana od tysięcy lat i zasadza się na uniwersalnych wartościach miłości, przynależności, współzależności, zaufaniu do życia i zachęcie by żyć w pełni – dobrostanie i obfitości. Kontakt z tą głęboką świadomością utrudniają struktury społeczne i formy interrakcji w kulturze dominacji, w której funkcjonujemy.
Aby żyć świadomie potrzebujemy praktyk, które proponuje PBP.

Praktyka – Skupianie uwagi

Nauka koncentrowania uwagi, w pewien szczególny sposób, poprzez 4 kluczowe rozróżnienia. Każde z nich to odrębny obszar rozwoju wspierający określone aspekty świadomości.
Rozróżnienie obserwacji i oceny pozwala na uświadomienie, że każdy ma swój własny uwarunkowany wieloma czynnikami ogląd rzeczywistości. Pozwala również odróżniać indywidualną interpretację rzeczywistości od opisu wydarzeń, bez naznaczania ich oceną moralną, przypisywania motywów, nadawania znaczeń. Możesz zacząć praktykę od teraz i zaobserwować, co się będzie działo w twoich reakcjach, myślach, uczuciach.

By Miki Kashtan