Przekonanie: Wszyscy ludzie mają takie same potrzeby

Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.
Choćbyśmy uczniami byli
najtępszymi w szkole świata,
nie będziemy repetować
żadnej zimy ani lata.
Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.
Wczoraj, kiedy twoje imię
ktoś wymówił przy mnie głośno,
tak mi było, jakby róża
przez otwarte wpadła okno.
Dziś, kiedy jesteśmy razem,
odwróciłam twarz ku ścianie.
Róża? Jak wygląda róża?
Czy to kwiat? A może kamień?
Czemu ty się, zła godzino,
z niepotrzebnym mieszasz lękiem?
Jesteś – a więc musisz minąć,
Miniesz – a więc to jest piękne.
Uśmiechnięci, wpółobjęci
spróbujemy szukać zgody,
choć różnimy się od siebie
jak dwie krople czystej wody.

Wisława Szymborska – Nic dwa razy

Wszyscy ludzie mają takie same potrzeby.
To oznacza, że na poziomie potrzeb jesteśmy tacy sami. Jesteśmy połączeni. Jak Ci z tą świadomością?
Każdy z nas ma potrzebę bezpieczeństwa, miłości, kontaktu, bliskości, radości, sprawczości, efektywności ….. To pozwala nam być w porozumieniu. Widzenie siebie i innych przez pryzmat potrzeb jest krokiem milowym do życia w głębokich autentycznych relacjach opartych na szacunku i zrozumieniu, uznaniu i przyjęciu siebie i drugiego człowieka z tym ze wszystkim z czym przychodzi w pełni.

Różnimy się strategiami na zaspokajanie potrzeb. Każdą potrzebę możemy zaspokoić na wiele sposobów. Im więcej widzimy sposobów tym więcej mamy łatwości i lekkości w zaspokajaniu potrzeb a co za tym mniej konfliktów. Konflikty występują na poziomie strategii – tam gdzie utknęliśmy w paradygmacie albo- albo lub w przekonaniu, że jest tylko jedna strategia na zaspokojenie potrzeby albo nie ma takiej strategii jesteśmy w konflikcie czy to zewnętrznym czy wewnętrznym. Zobaczenie pięknych, ważnych potrzeb pod działaniami swoimi i innych pozwala na bycie w kontakcie mimo konfliktu i stwarza przestrzeń na dialog i poszukiwanie sposobów, które wezmą pod uwagę potrzeby wszystkich stron. Każda strategia może zaspokajać wiele różnych potrzeb u różnych ludzi.

Jak Ci się to czyta?
Przemawia do Ciebie to założenie?